Regjeringen tar en Pontius Pilatus i Bjørvika og overgir ansvaret for flytting av vikingskipene til Universitetet i Oslo.

sy338365

I sin grundige dekning av denne nasjonale flyttesaken, har Aftenposten snappet opp at alvoret er begynt å gå opp for Jens Stoltenberg & co. Kollegiet som sådant er omtrent delt på midten. Halve regjeringen ønsker å flytte nasjonalklenodiene til et nytt, fremtidsrettet (!) Kulturhistorisk museum i Bjørvika; den andre halvpart vil bevare skipene der de er, på Bygdøy.

Den norske sjømand er …

Det er vektige argumenter for begge lokaliseringer. Men det aller tyngste tynger regjeringen så det knaker i sammenføyningene:

Hva om de nesten 1200 år gamle skipene ikke tåler å bli flyttet?

Hva om de knekkebrød-sprø fartøyene brekker og Oseberg-vognen «eksploderer» i en støvsky?

Er det pulver og fragmenter av våre uerstattelige nasjonalskatter vi skal vise frem på det nye museet i Bjørvika?

Ingen statsminister eller regjering ønsker å bli husket for å ha destruert nasjonens fremste kulturhistoriske klenodier.

Derfor kan det synes behagelig for regjeringen å si at Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum overtar ansvaret for den videre prosessen. Da kan Jens Stoltenberg toe sine hender og si at «fagmiljøet har sagt og bestemt…» og beleilig peke på «ekspertene» hvis dette skulle gå riv ruskende galt.

… et gjennombarket folkeferd

Stoltenbergs metode er imidlertid en kortslutning. En ting er «bukken og havresekken»-problemet, som professor emeritus Arne Emil Christensen påpekte i Aftenposten i går: Byggherrene i Bjørvika vil selvfølgelig gjøre det de kan for å erverve juvelen i kronen. Skal Kulturhistorisk museum samtidig være faginstansen som tilrår flytting av skipene?

Christensen, mangeårig vitenskapelig ansvarlig for samlingene på Vikingskiphuset, minner samtidig om et annet prinsipp: Det er ikke UiO som eier vikingskipene. Universitetet forvalter samlingen på Bygdøy gjennom Kulturhistorisk museum, på statens vegne. Følgelig kan heller ikke staten, ved regjeringen, delegere vekk ansvaret for flytting og eventuelle ødeleggelser.

Hvor fartøy flyte kan…

Høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nilsen, tidligere leder av Kontrollutvalget for overvåknings- og sikkerhetstjenesten på Stortinget har i et kort leserinnlegg i Aftenposten formulert problemstillingen i to setninger:

HANS STENBERG-NILSEN: «Det må være utenfor enhver rimelig tvil at flyttingen ikke vil medføre uopprettelig skade. Dersom man ikke kan besvare dette spørsmålet med ja, bør flytteplanene legges døde.»                (Foto: SCANPIX)

HANS STENBERG-NILSEN: «Det må være utenfor enhver rimelig tvil at flyttingen ikke vil medføre uopprettelig skade. Dersom man ikke kan besvare dette spørsmålet med ja, bør flytteplanene legges døde.» (Foto: SCANPIX)

«Det må være utenfor enhver rimelig tvil at flyttingen ikke vil medføre uopprettelig skade. Dersom man ikke kan besvare dette spørsmålet med ja, bør flytteplanene legges døde.»

Så juridisk presist kan det sies.

Den ansvarlige fagstatsråd for mulig flytting av vikingskipene, forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV), har vært såpass i tvil at hun har utsatt saken flere ganger og bedt om stadig nye rapporter. Hun skal ha ros for sin stamina i så måte. Mens regjeringskolleger og partifeller for lengst har konkludert med at det går kjempegreit å flytte disse båtene til Bjørvika, har Aasland tatt innsigelsene på alvor og dessuten fått utredet hvilke trafikale og arealmessige utfordringer det vil ha å snu hele flytteproblematikken på hodet:

Hvis vikingskipene ikke kan komme til Historisk museum i Bjørvika får Historisk museum komme til vikingskipene på Bygdøy.

… der er han første mann

Samlet sett fremstår det nå som den beste løsningen. Arealet som et nytt Historisk museum vil få til rådighet i Bjørvika er mindre enn det som et samkvem med Norsk Folkemuseum vil innebære. Trafikkbildet fremstår annerledes enn først fryktet; ifølge Asplan Viak vil Bygdøy godt tåle økt trafikk. Her finnes dessuten større mottakskapasitet for turistbusser.
Dessuten – skal man tro rapporter fra Metier og Møreforskning er Bygdøy-alternativet 200 millioner kroner rimeligere enn Bjørvika.

I denne debatten er det skapt inntrykk av at mange fagfolk går god for flytting av de ekstremt skjøre gjenstandene.

Det er feil.

Så lang har ingen eksperter sagt at det overhodet ikke medfører risiko å frakte skipene fra ett geografisk sted til et annet.

Men det er uenighet om graden av fare, hva som faktisk kan skje, og hvilke muligheter man har til å reparere antatt bagatellmessige skader.
Ikke ulikt debatten i det ukrainske vitenskapsakademi forut for byggingen i Tsjernobyl.

PS!

«Vikingskipene kommer hjem når de plasseres i middelalderbyen i Bjørvika,» er det fremholdt fra Oslo Aps Britt Hildeng.
Det er historisk dobbeltbom.

Dessuten – dersom poenget er at Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet skal HJEM – så skal fartøyene til Vestfold-byene Tønsberg og Sandefjord og til Rolvsøy i Østfold.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende