Ifølge et intervju med forfatteren Karin Sveen I NRKs Dagsnytt Atten onsdag 12.01., har ingen nordmann vært med på å grunnlegge et universitet utenfor Norge.

Ingen - bortsett fra odølen Peder Sæther, som Sveen nå har skrevet bok om.

PEDER SÆTHER (1810-86) var med og grunnla Berkeley-universitetet i California. Karin Sveen har skrevet en ny biografi om odølen som ble stor bankmann i USA, "Mannen i Montgomery Street" (Oktober) Foto fra Sør-Odal bygdebok.

PEDER SÆTHER (1810-86) var med og grunnla Berkeley-universitetet i California. Karin Sveen har skrevet en ny biografi om odølen som ble stor bankmann i USA, "Mannen i Montgomery Street" (Oktober) Foto fra Sør-Odal bygdebok.

Med mindre biografen har semantiske innvendinger om hva som rent teknisk skiller et college fra et universitet, tar hun munnen litt full.

Og kan grunnleggere med norsk opphav, kun en norsk forelder - eller bare (bittelitt) norsk kristenmanns blod telle med?

Sæthers utrolige historie som founding father for en av USAs prestisjeskoler – Berkeley-universitetet ved San Francisco i California - blir aldeles ikke mindre om han ikke viser seg å være den eneste i så måte. Og Karin Sveens prisverdige innsats for å bringe hans navn frem fra attergløyma står like fullt til laud.

Slik kan Jon Sigurdsson, som grunnla Universitet i Reykjavik (Háskóli Íslands) være i en gråsone, likeså nordmenn i svensk akademia og ens allmenninger som ifølge anekdotisk familietradisjon skal ha medvirket til å bygge opp læresteder i Washington State og Illinois.

Bortsett fra John D. Odegards School of Aerospace Sciences (University of North Dakota) bør det siste tas med en klype salt.

Det som derimot er et ufravikelig faktum er at St. Olaf College i Minnesota er grunnlagt av en nordmann.

Bernt Julius Muus: Founder of St. Olaf College, av Joseph M. Shaw. ISBN 0-87732-088-8

Bernt Julius Muus: Founder of St. Olaf College, av Joseph M. Shaw. ISBN 0-87732-088-8

Av vår første kjente Snåsamann. Eller Snåsakaill som det dog heter.

Bernt Julius Muus (født i Snåsa 1832 – død i Trondheim 1900) etablerte universitetet utenfor Minneapolis i 1874. Han utvandret til Amerika, og ble sogneprest blant norske immigranter fra 1859.

Muus returnerte etter hvert til gamlelandet, hvor han klarte å skape endel bølger privat som skulle komme til å engasjere deler av det intelletuelle Norge. Den bakenforliggende historien var at Muus angivelig var nokså gnien i pengespørsmål, og at han skulle ha nektet sin kone Oline legehjelp etter et benbrudd. Fru Oline fikk etter hvert nok og forlangte skilsmisse fra sin prestemann.

Slikt noget gjorde man ikke uten videre på den tid, og åndsmennesker fra flere hold og avskygninger tok part i saken – på ulik side.

Blant de som engasjerte seg var både Marcus Thrane og Bjørnstjerne Bjørnson, Aasta Hansteen og sønnen til Ole Gabriel Ueland, som var jurist. De to sistnevnte stilte seg på prestefruens side, mens Bjørnson sluttet seg til Snåsakaill’n.

Debatten gikk nokså livlig i avisene om både moralske, pekuniære, juridiske og teologiske sider ved denne skandalen, mens radikaleren Thrane brukte skilsmissen for det den var verdt i skuespillet Holden som han skrev om kristelig hykleri.

Mange nordmenn som selv har studert ved St. Olaf College kjenner den historien. Andre har hørt den levende fortalt av professor Reidar Dittmann, St. Olafs utrettelige ambassadør, som gikk bort nå i romjulen, 88 år gammel.

REIDAR DITTMANN, professor emeritus (1922-2010)

REIDAR DITTMANN, professor emeritus (1922-2010)

Dittmann, mangeårig professor i kunsthistorie og norsk ved St. Olaf, var født i Tønsberg, men viet hele sitt liv til universitetet i Minnesota. Han var en usedvanlig godt avholdt foreleser innenfor flere fag, ikke minst var han en kapasitet innen Edvard Munchs malekunst og italiensk renessanse, som var hans private pasjon.

Reidar Dittmann holdt også en rekke foredrag om andre verdenskrig, og hans temmelig sterke erfaringer som fange i konsentrasjonsleiren Buchenwald.

 

 

 

(En redigert versjon av denne kommentaren sto på trykk i VGs papiravis 14. januar 2011)

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende