Russetid er gjerne opphav til små skandaler. Men det er sjelden opphavet bidrar selv til det smått skandaløse.

russ

 

Kristin Krohn Devold er generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT). For første gang i Turistforeningens 143-årige historie sponser den frivillige friluftsorganisasjonen en russebuss.

Det kan skyldes at bussen, slik vi kjenner den, kun er ca 90 år gammel. Eller at fenomenet russebuss er en enda yngre tradisjon, knappe tre tiår.

En tredje mulighet for at DNT akkurat i 2011 har valgt å bruke en sum tilsvarende 30 årsmedlemskap på å sponse en russebuss, kan være at generalsekretærens datter er medeier i akkurat denne bussen, «Cluedo», som den kalles.

Medlemspenger

Ifølge markedssjef Egil Hurum i DNT har ikke Krohn Devold vært involvert i avgjørelsen om å sponse datterens russebuss. Beløpet det er snakk om – 5000 kr – er heller ikke all verden, verken for Turistforeningen eller «Cluedo». Slike russebusser opererer gjerne med et millionbudsjett – og det er bare til høyttalerne på taket. Det er denne sinnrike plasseringen som gjør at de må spille så høyt, for ellers hører de ikke musikken inne i selve bussen.

russebus

Leder Karoline Burdahl Teien i DNT Ung har ifølge VG Nett heller ikke visst at «hennes» medlemspenger er omfordelt til frk. Krohn Devolds russefeiring. Uvitenheten er også påtakelig hos Turistforeningens styreleder, Tom Ivar Bern, som sier knapt, men megetsigende til NRK: «Det er veldig enkelt: Vi sponser ikke, vi sponses».

Markedssjef Hurum forklarer den originale Krohnerullingen med at generalsekretærens datter tok kontakt med ham og forela spørsmålet om støtte til russebussen.

– Vanligvis sponser vi ikke i det hele tatt, men vi har i det siste hatt fokus på ungdom og ønsker flere medlemmer i DNT Ung. Vi synes da det hadde vært morsomt med en russebuss hvor vi hadde en person til stede som kunne være ansvarlig for at det var en ordentlig buss vi sponset, utdyper han overfor NRK.

Iron Maiden

Det er ingen grunn til å tro at Kristin Krohn Devold har beordret beslutningen om å delfinansiere datterens russetid. Riktig nok ble den tidligere Høyre-statsråden omtalt som Iron Maiden i sin tid som forsvarsminister, men et generalsekretariat har tross alt noen andre kommandolinjer enn en generalstab. Det kan til og med være at mor og datter ikke har snakket om DNT som en potensiell sponsor i det hele tatt, og at generalsekretæren er like uvitende om bruddet med Turistforeningens sponsorpolitikk som hennes egen styreleder.

Men dette kan vi ikke vite, ettersom Kristin Krohn Devold ikke ønsker å uttale seg til media om saken. Dermed vet vi heller ikke om hun forstår at det hele synes noe – skal vi si – umusikalsk, for å bruke et ikke-juridisk uttrykk.

Samrøre

For strengt tatt overrasker dette samrøret, bevisst eller ubevisst, mellom private interesser og foreningens disposisjoner. Det er vanskelig å tenke seg at Kristin Krohn Devold har glemt korrupsjonssakene i Forsvaret, hvor hun selv befant seg i orkanens øye. Det ble virvlet opp ugreie bilag fra golfspillende admiraler, private utlegg som var belastet militærbudsjettet og selv måtte hun betale tilbake 4500 kroner etter rot med reiseregninger. Skulle kanskje tro at man utviste litt ekstra forsiktighet da.

Det er neppe ulovlig å la en frivillig forening man selv leder få lov til å sponse russefesten til ens kjødelige datter. DNTs etiske regelverk har neppe en eneste setning som regulerer dette forholdet. Jeg kan heller ikke se at generalsekretærens manglende kjennskap til den aktive handlingen sier noe om hennes moralske standard. Kristin Krohn Devold er et like redelig menneske som før.

Men det at NRK og VG – Norges største medier – i det hele tatt bryr seg om 5000 kroner til en russebuss handler ikke bare om at vi ikke har mer interessante ting å hefte oss ved, nå som det stunder til bryllup på De britiske øyer, og alltingen. Prinsipielt er det lite som skiller denne saken fra bruduljene rundt Redningsselskapet da det kom for en dag hvordan administrasjonen hadde brukt innsamlede midler og medlemspenger til fyll og fest. Selv om beløpet er et annet, bevares.

I en sammenheng hvor det hadde handlet om offentlige midler, ville Riksrevisjonen vært på banen og sagt som salig Ibsen i teaterstykket om general Gablers datter: «Men Gud sig forbarme, slikt noget gjør man da ikke!»

Det er noe der.

 

PS!

Jeg innrømmer å ha vært russ. Vi hadde imidlertid ikke russebuss. Vi hadde russeboble. Bjørnar, Bård og jeg slet også med sponsorer. Foruten lokalt kjøpmannskap og en chipsprodusent besto sponsoratet av våre mødre. Så over hele hekken på Folkevogna sto det med store bokstaver: Takk MOR!

Tipset herved avlevert.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende