Per Boye Hansen og Ingrid Lorentzen.

EN ANNEN DANS: Per Boye Hansen og Ingrid Lorentzen, henholdsvis operasjef og sjef for Nasjonalballetten, fotografert av VGs Mattis Sandblad den dagen de ble utnevnt.

EN ANNEN DANS: Per Boye Hansen og Ingrid Lorentzen, henholdsvis operasjef og sjef for Nasjonalballetten, fotografert av VGs Mattis Sandblad den dagen de ble utnevnt.

Det blir den nye ledelsen ved Den Norske Opera og ballett etter dagens styremøte.

Hvis noen gidder bry seg med de ansattes ønsker og operaens renommé denne gangen.

Direktøren for Festspillene i Bergen er favoritt til å overta jobben som operasjef etter den fallerte Paul Curran.

Prima ballerina Ingrid Lorentzen er tilsvarende ønsket som sjef for Nasjonalballetten, hvor et samlet ensemble har pekt på henne etter at omstridte Espen Giljane trakk seg.

Per Boye Hansen hadde slett ikke tenkt å søke stillingen, ikke i denne omgang. Ikke før Operaen får en ledelsesmodell hvor operasjefen faktisk er operasjef, og ikke en avdelingsleder underlagt adm.dir.

Det hører med til historien at Boye – tidligere operadirektør i Berlin – søkte sjefsstillingen også ved forrige korsvei. Nå har styret antagelig kommet frem til at man godt kan trenge noen som kan dette med opera og operaledelse likevel, og Boye Hansen fikk underhånden en oppfordring om å søke.

Det hadde han ikke fått med mindre tilbudet om fast jobb lå vedlagt. Og Boye Hansen hadde ikke gått inn i den videre samtale uten at det forelå føringer om strukturelle endringer i ledelsen av operahuset.

Operadirektør Tom Remlovs kontrakt går ut om to år. Da kommer styret til å si at enledermodellen var interessant, men at man er kommet frem til at også Den Norske Opera skal ledes etter de samme prinsipper som de øvrige norske scenekunstinstitusjoner og andre lands nasjonaloperaer: At kunstnerisk leder er organisasjonens faktiske sjef.

Dette er ingen desavuering av Remlov som leder, men av en ledelsesmodell som i sin tid ble pådyttet styreleder Ellen Horn – vel vitende om at hun aldri ville funnet seg i å bli satt under tilsvarende administrasjon selv som sjef for Nationaltheatret eller Riksteatret.

Det ville ikke Tom Remlov heller.

(Denne kommentaren sto på trykk i VGs papiravis 26. september, samme dag som Per Boye Hansen og Ingrid Lorentzen ble utnevnt.)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende