Med Lambda i spill, henger Munch-museet i en tynn tråd. Her kan Høyre få et forklaringsproblem.

Skjermbilde

Sammensetningen av det nye byrådet i Oslo vil være avgjørende for Lambdas videre skjebne. Men ikke bare det. Fraværet av entusiasme for den anerkjente spanske arkitekten Juan Herreros vinnerutkast til nytt Munch-museum i Bjørvika, er påtagelig i alle politiske leire.

Ikke engang et byråd bestående av H + V kan garantere at Lambda blir realisert.

Det er ikke så enkelt som at partiene Høyre og Venstre er uforbeholdent for, og Ap, SV, KrF og Frp er tilsvarende mot. Sentrale kilder i Høyre sier at de skulle ønske at dette aldri hadde blitt en kjernesak i Oslopartiet.

Og Venstre tapte dyrebare stemmer i hovedstaden ved at nestleder Ola Elvestuen har limt seg til Lambda. Et prosjekt som antas å bli en miljøversting på grunn av byggets konstruksjon og bruk av store glassflater. Det sier seg selv at Munchs bilder ikke kan oppbevares i et drivhus, følgelig må innemiljøet klimastyres med energikrevende temperatur- og fuktighetsregulerende tiltak. Selv urbant anlagte Venstrevelgere synes det blir i overkant drøyt å komplettere fortetningen i Bjørvika med et klossete energisluk.

En tidligere listekandidat for Venstre sa det slik da vi tilfeldigvis møttes valgdagen: «Jeg holdt meg for nesen og stemte Ap for første gang. Ene og alene på grunn av Lambda.»

Like fullt kunne ikke Ap notere noen målbar Lambda-effekt for sitt tydelige nei-standpunkt. I likhet med Høyre, er også Ap belemret med veteraner og sentrale tillitsvalgte som har flagget et annet standpunkt enn Oslo-partiet.

Samtidig hopper Frp lokalt fra det ene standpunkt til det andre i et manisk depressivt forsøk på å fange velgervind. Bare når byrådsforhandlingene er over vet vi hvilke prinsipper Frp slutter seg til i kommende periode, eller hvilke nye man har skaffet seg.

I en situasjon hvor Venstre anser at innflytelsen som største borgerlige parti i bystyret etter Høyre vil gi større reell makt enn deltagelse i et forpliktende byrådssamarbeid, er det ikke utenkelig at Frp svelger kameler sidelengs for å komme i posisjon. Mot en byrådstaburett er det fort gjort å glemme alle uforsonlige ord om den angivelige galskap det er å bruke fire milliarder kr. på et, ifølge Frp, stygt nybygg i Bjørvika.

Høyres kulturbyråd har hele tiden argumentert med at Munchs kunst fortjener det beste. At et nytt museum er påkrevet av en rekke hensyn, herunder sikkerhet og forvaltning. Hvis dette utsagnet skal ha troverdighet, må Høyre legge like mye prestisje i å finne en ny, omforent løsning – for eksempel på Tøyen.

Om det skulle bli aktuelt.

VG SØNDAG: 26. september 2011

VG SØNDAG: 26. september 2011

Skjermbilde

(Denne kommentaren sto opprinnelig på trykk i VGs papiravis 26. sept. 2011)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende