Statsminister Jens Stoltenberg viser ytringsansvar i praksis når han gjentar sin forgjenger, Per Bortens ord: «Det har jeg aldri sagt».

VG: Faksimile av papiravisen 6.jan.2012

VG: Faksimile av papiravisen 6.jan.2012

.

Og det han aldri har sagt, følgelig heller aldri har ment, er at den garantien han utstedte på vegne av regjeringen i sommer om raskere og bedre kreftbehandling, virkelig var en garanti.

Den var et mål.

En ideal fordring, som Henrik Ibsen ville kalt det, dersom Stoltenberg var Gregers Werle.

Men det er han jo ikke. Han er Dr. Relling. Den passe omtrentlige livlegen i «Vildanden» som ordinerer livsløgner i så store doser at folk holdes oppe av selve illusjonen om at noe blir gjort.

På de fleste områder innen politikken er det normal samfunnsmedisin.

Så forlyder det: «Pasienter med kreft skal ikke måtte vente unødig lenge på utredning og behandling og risikere at sykdommen utvikler seg i mellomtiden. Vi setter nå krav til at det skal gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter. Vi skal følge med på at sykehusene leverer.»

Denne replikken er imidlertid ikke fra Ibsens stykke. Det er pressemeldingsprosa fra Statsministerens kontor 24.06.2011 om Regjeringens styrking av kreftpleien.

Dr. Stoltenberg bruker aldri begrepet garanti, der har han sine ord i behold. Men om han så hadde sagt forsikring / betryggelse / ansvar / forløftelse / dekning / hjemmel / kausjon / intercesjon eller lovnad, så hadde vi like fullt hørt «garanti».

Det løftet han ga på sin halvårlige pressekonferanse i sommer, gikk ut som en garanti, det så ut som en garanti og det hørtes ut som en garanti. Etter all sannsynlighet var det da en garanti.

Når statsministeren, helseministeren og hennes utrettelige brannslukker av en statssekretær i ettertid forsøker å late som om det var noe annet, er innbilningen langt forbi placebofasen. Vi snakker politisk kvakksalveri.

«Ofte blandes frivillige garantiordninger og [...] lovfestede reklamasjonsretter sammen, med fare for at forbrukerne blir villedet med hensyn til sine rettigheter», heter det i forarbeidene til Markedsføringsloven. Den ligger på www.regjeringen.no (Ot.prp. 55 2007-2008).

Samme lov, § 23 slår fast: «Ytes det garanti, skal det på en tydelig og lettfattelig måte opplyses om [...] eventuelle begrensninger og særlige betingelser.»

Som for eksempel at den ikke gjelder etter valget.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende