TAORMINA (VG) Mafiaen er Italias største næringsvirksomhet, med en årlig omsetning på 140 milliarder euro.Il_Padrino

Det skriver den italienske arbeidsgiverorganisasjonen Confesercenti i en rapport som ble offentliggjort i går.

Det er i første rekke små og mellomstore bedrifter som i økende grad merker mafiaens tilstedeværelse.

Av de 140 milliarder euro, er 100 milliarder ren utpressing, eller såkalte «beskyttelsespenger».

Med en likviditet på 65 milliarder euro gjør mafiaens andel av italiensk økonomi organisert kriminalitet også til landets største «bank».

Confesercentis president, Marco Venturi, mener den pågående finanskrisen gjør det lettere for mafiaorganisasjonene å få innpass i det legitime næringslivet. Den illegale økonomien blander seg med den hvite, lovlige økonomien både i produksjons- og salgsleddet.

Venturi kaller situasjonen en «nasjonal krise», fordi den omfatter næringslivet både i nord- og Sør-Italia.

Det at mafiaen har rede penger, gjør de kriminelle organisasjonene i stand til å yte til dels store lån – gjerne til renter de ulykksalige låntagerne ikke har mulighet til å betjene i etterkant. Ifølge Confesercentis rapport, har mafiaens lånehaier direkte eller indirekte besørget at 1800 virksomheter har opphørt og titusener har mistet arbeidsplassene sine.

Mario Monti har mer enn én eurokrise å hanskes med…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende