Med presis detaljrikdom og fotografisk nøyaktighet skapte barokkmaleren Caravaggio kunstverker som i 400 år har inspirert, imponert og irritert kolleger, eksperter og publikum.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.
/html.

En ny utstilling bekrefter det mange har forsverget var mulig: Caravaggio (1571-1610) malte oppå primitive «fotografier».

I pavens tidligere Roma-residens, Palazzo di Venezia, vis-à-vis det monstrøse Viktor Emmanuel-monumentet midt i byen, kan man i disse dager se tre sentrale Caravaggio-verker: «Matteus’ martyrium», «Matteus’ kallelse og Matteus og engelen».

Skjermbilde

De tre bildene som har vært kontroversielle siden de første gang ble hengt opp i år 1600, befinner seg til vanlig i Contarelli-kapellet i San Luigi dei Francesi-kirken. Hvert især skjuler lag på lag med gåter og overmalinger, noe som slett ikke er uvanlig i kunsthistorien.

Det oppsiktsvekkende er røntgenfotografier og bilder tatt med infrarødt kamera som viser underliggende skisser og opptegninger etter et sinnrikt system.

Allerede i 2001 kom den britiske kunstneren David Hockney med en godt underbygd teori om at flere av barokkens og renessansens malere hadde benyttet seg av et såkalt camera obscura – et enkelt projeksjonapparat som ved hjelp av lys, linser og speil kan overføre og blåse opp et bilde på – for eksempel – et lerret. At de store mestere skulle ha «jukset» på denne måten, var såpass tungt å svelge for mange, at Hockney ble både latterliggjort og fortiet.

Andre, som den Firenze-baserte Caravaggio-eksperten Dr. John Spike, tok med seg Hockneys teorier i sitt videre arbeid for å undersøke om de kunne ha noe for seg. Og det mener han nå å kunne bevise at de har, også fordi Caravaggio og Galileo Galilei (utvikleren av det astronomiske teleskopet) beveget seg i de samme kretser og hadde en felles velgjører. Spike finner det sannsynlig at de to har snakket sammen, og at Galilei har vist hvordan bilder kan overføres via optiske instrumenter.

Spike mener dette ikke bare kan forklare den fotografiske realismen i Caravaggios malerier, men også hvorfor så mange av kunstneres skikkelser er venstrehendte – fordi det projiserte bildet blir speilvendt.

Mens andre Caravaggio-autoriteter mener at John Spike er blitt helt «DaVinci-koden-i-hodet», får han støtte fra den ledende eksperten på området, Roberta Lapucci ved universitetet i Firenze, som påpeker det opplagte i at kunstneren slett ikke blir noe mindre vesentlig om det skulle vise seg at han har vært med på å finne opp kameraet 200 år før det ble oppfunnet.

 

David Hockney: hemmelig kunnskap. Slik malte de gamle mestre.

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.
/html.

 

(Denne kommentaren har også stått på trykk i VGs papiravis, 13. mars 2011)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende